Dla wielu studentów pisanie prac zaliczeniowych jest czynnością trudną, jednak niepopychającą do takiego rozwiązania jak zlecenie stworzenia takiego rodzaju tekstu innej osobie. Wielu studentów zdaje, bowiem sobie sprawę z konsekwencji, jakie niesie ze sobą posądzenie o plagiat, do których może należeć nawet wyrzucenie studenta z jego uczelni.

Pisanie prac zaliczeniowych należy rozpocząć od wyboru odpowiedniego tematu. Jeśli będzie on dla studenta ciekawy, to tworzenie własnej analizy wybranych tekstów wcale nie musi być żmudne i monotonne. W celu poszukiwania odpowiedniej, jakości materiałów warto udać się do biblioteki i znajdującego się tam katalogu rzeczowego. Odniesienia do odpowiednich dzieł, z których warto skorzystać mogą też zawierać bibliografie, a także przypisy do haseł w słownikach i leksykonach.